Home » Tiến độ Sky Center (page 2)

Tiến độ Sky Center

Cập nhật tiến độ căn hộ Sky Center tháng 3-2017

 Cập nhật tiến độ căn hộ Sky Center tháng 3-2017 thi công hệ thống nước thoát tầng 14 block A, B, thi công hệ thống nước thoát tầng 11 block C, D, thi công hệ thống M&E tầng 11 block A, B. Cập nhật tiến độ căn hộ Sky Center tháng 3-20175 (100%) 1 vote

Read More »

Cập nhật tiến độ căn hộ Sky Center tháng 12-2016

Cập nhật tiến độ căn hộ Sky Center tháng 12-2016 thi công hệ thống nước thoát tầng 8 block A, B, thi công hệ thống nước thoát tầng 6 block C, D, lắp đặt hệ thống nước cấp căn hộ tầng 6 block A, B và tầng 4 block C, D.   Đánh giá

Read More »

Cập nhật tiến độ căn hộ Sky Center tháng 11-2016

Cập nhật tiến độ căn hộ Sky Center tháng 11-2016 Thi công hệ thống thoát nước tầng 4 block A, B, C, D, Lắp đặt hệ thống nước cấp căn hộ tầng 4 block A, B, C, D, Lắp đặt lan can tầng 4 block C, D, Lắp ổ điện và đi đường ống tầng 4 block C, D…                           Đánh giá

Read More »

Tiến độ Sky Center - 2/3 - Hưng Thịnh Land - Nhà phát triển bất động sản

Cập nhật tiến độ căn hộ Sky Center tháng 3-2017 thi công hệ thống nước thoát tầng 14 block A, B, thi công hệ thống nước thoát tầng 11 block C, D

NHẬN BÁO GIÁ CHÍNH THỨC
Vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin bên dưới
Thông tin của quý khách sẽ được HungThinhLand.Co bảo mật tuyệt đối.
CẬP NHẬT THÔNG TI N
Vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin bên dưới để tải brochure.
Thông tin của quý khách sẽ được HungThinhLand.Co bảo mật tuyệt đối.
Tư vấn miễn phí0903 754 595
   Nhận báo giá