Home » Tiến độ Richmond City » Tiến độ căn hộ Richmond City Tháng 7 – 2019
Tiến độ căn hộ Richmond City Tháng 7 – 2019

Tiến độ căn hộ Richmond City Tháng 7 – 2019 tiếp tực Bả sơn matit từ tầng 6 đến tầng 16 block Glory, Hoàn thành lắp đặt M&E từ tầng 5 đến tầng 24 block Glory, Ốp lát WC từ tầng 6 đến tầng 9 block Glory.

Tiến độ căn hộ Richmond City Tháng 7 – Hình ảnh tổng thể block Glory
Tiến độ căn hộ Richmond City Tháng 7 – Bả sơn matit từ tầng 6 đến tầng 16 block Glory
Tiến độ căn hộ Richmond City Tháng 7 – Bả sơn matit từ tầng 6 đến tầng 16 block Glory
Tiến độ căn hộ Richmond City Tháng 7 – Đóng trần thạch cao từ tầng 5 đến tầng 23 block Glory
Tiến độ căn hộ Richmond City Tháng 7 – Hoàn thành lắp đặt M&E từ tầng 5 đến tầng 24 block Glory
Tiến độ căn hộ Richmond City Tháng 7 – Hoàn thành lắp đặt M&E từ tầng 5 đến tầng 24 block Glory
Tiến độ căn hộ Richmond City Tháng 7 – Lát gạch căn hộ từ tầng 6 đến tầng 16 block Glory
Tiến độ căn hộ Richmond City Tháng 7 – Ốp lát WC từ tầng 6 đến tầng 9 block Glory
Tiến độ căn hộ Richmond City Tháng 7 – Tiếp tục lắp đặt cửa sổ từ tầng 6 đến tầng 17 block Glory
Tiến độ căn hộ Richmond City Tháng 7 – Hình ảnh tổng thể block Riches và block Lucky
Tiến độ căn hộ Richmond City Tháng 7 – Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 25 block Lucky
Tiến độ căn hộ Richmond City Tháng 7 –Xây tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 16 block Lucky
Tiến độ căn hộ Richmond City Tháng 7 – Xây tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 16 block Lucky
Tiến độ căn hộ Richmond City Tháng 7 – Thi công cốt thép cột sàn tầng 23 block Riches
Tiến độ căn hộ Richmond City Tháng 7 – Thi công cốt thép cột sàn tầng 23 block Riches
Tiến độ căn hộ Richmond City Tháng 7 – Xây tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 15 block Riches

 

Xem thêm