Home » Tiến độ Florita » Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 5-2017
Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 5-2017

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 5-2017 tiếp tục thi công tô tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 12 – Block A, thi công hệ thống cấp thoát nước đến tầng 18 – Block A.

Hình ảnh tổng thể Block A
Tiến độ xây dựng căn hộ florita tháng 5 2017 tiếp tục thi công tô tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 12 – Block A
Tiến độ xây dựng căn hộ florita tháng 5 2017 thi công hệ thống cấp thoát nước đến tầng 18 – Block A
Tiến độ xây dựng căn hộ florita tháng 5 2017 thi công hệ thống M&E từ tầng 4 đến tầng 18 – Block A
Tiến độ xây dựng căn hộ florita tháng 5 2017 thi công hệ thống PCCC từ tầng 3 đến tầng 18 – Block A
Hình ảnh tổng thể Block B
Tiến độ xây dựng căn hộ florita tháng 5 2017 tiếp tục thi công tô tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 11 – Block B
Tiến độ xây dựng căn hộ florita tháng 5 2017 thi công hệ thống cấp thoát nước đến tầng 11 – Block B
Tiến độ xây dựng căn hộ florita tháng 5 2017 thi công hệ thống M&E đến tầng 18 – Block B
Tiến độ xây dựng căn hộ florita tháng 5 2017 thi công hệ thống PCCC từ tầng 3 đến tầng 18 – Block B
Tiến độ xây dựng căn hộ florita tháng 5 2017 lắp đặt cửa nhôm căn hộ đến tầng 9 – Block B
Hình ảnh tổng thể Block C
Tiến độ xây dựng căn hộ florita tháng 5 2017 thi công hệ thống cấp thoát nước đến tầng 11 – Block C
Tiến độ xây dựng căn hộ florita tháng 5 2017 thi công hệ thống M&E từ tầng 3 đến tầng 18 – Block C
Tiến độ xây dựng căn hộ florita tháng 5 2017 thi công hệ thống PCCC từ tầng 3 đến tầng 18 – Block C
Tiến độ xây dựng căn hộ florita tháng 5 2017 lắp đặt cửa nhôm căn hộ đến tầng 9 – Block C
Hình ảnh tổng thể Block D
Tiến độ xây dựng căn hộ florita tháng 5 2017 thi công hệ thống M&E từ tầng 4 đến tầng 18 – Block D
Tiến độ xây dựng căn hộ florita tháng 5 2017 thi công hệ thống PCCC từ tầng 3 đến tầng 18 – Block D
Tiến độ xây dựng căn hộ florita tháng 5 2017 tiếp tục thi công tô tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 11 – Block D
Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 5-2017
Đánh giá

Xem thêm

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 4 – 2018

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 4 – 2018 hoàn thành ...

Gửi Bình Luận

avatar
  Subscribe  
Notify of

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 5-2017

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 5-2017 tiếp tục thi công tô tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 12 - Block A.

NHẬN BÁO GIÁ CHÍNH THÚC
Vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin bên dưới
Thông tin của quý khách sẽ được HungThinhLand.Co bảo mật tuyệt đối.
Tư vấn miễn phí0903 754 595
   Nhận báo giá