Home » Tiến độ Florita » Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 3-2017
Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 3-2017

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 3-2017 thi công tô tường bao căn hộ đến tầng 9 – Block A, thi công hệ thống cấp thoát nước đến tầng 11 – Block A, thi công hệ thống M&E đến tầng 16 – Block A…

Hình ảnh tổng thể Block A
Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 3-2017 thi công tô tường bao căn hộ đến tầng 9 – Block A
Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 3-2017 thi công hệ thống cấp thoát nước đến tầng 11 – Block A
Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 3-2017 thi công hệ thống M&E đến tầng 16 – Block A
Hình ảnh tổng thể Block B
Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 3-2017 thi công xây tường bao căn hộ đến tầng 18 – Block B
Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 3-2017 thi công tô tường bao căn hộ đến tầng 7 – Block B
Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 3-2017 thi công hệ thống cấp thoát nước đến tầng 6 – Block B
Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 3-2017 thi công hệ thống M&E đến tầng 11 – Block B
Hình ảnh tổng thể Block C
Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 3-2017 thi công xây tường bao căn hộ đến tầng 18 – Block C
Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 3-2017 thi công tô tường bao căn hộ đến tầng 7 – Block C
Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 3-2017 Thi công hệ thống cấp thoát nước đến tầng 8 – Block C
Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 3-2017 thi công hệ thống M&E đến tầng 11 – Block C
Hình ảnh tổng thể Block A
Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 3-2017 thi công xây tường bao căn hộ đến tầng 18 – Block D
Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 3-2017 Thi công tô tường bao căn hộ đến tầng 7 – Block D
Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 3-2017 thi công hệ thống cấp thoát nước đến tầng 14 – Block D
Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 3-2017 thi công hệ thống M&E đến tầng 13 – Block D
Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 3-2017
Đánh giá

Check Also

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 11-2017

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 11-2017 Tiếp tục lắp đặt ...

Gửi Bình Luận

Hãy là người bình luận đầu tiên!

Notify of
avatar

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 3-2017

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 3-2017 thi công tô tường bao căn hộ đến tầng 9 - Block A, thi công hệ thống cấp thoát nước đến tầng 11.

NHẬN BÁO GIÁ CHÍNH THÚC
Vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin bên dưới
Thông tin của quý khách sẽ được HungThinhLand.Co bảo mật tuyệt đối.
Tư vấn miễn phí0903 754 595
   Nhận báo giá