Home » Tiến độ 8X Rainbow » Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng 8X Rainbow Tháng 12-2016
Hoàn thành thi công 50% sàn tầng 14, thi công cốt thép cột sàn tầng 15.
Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng 8X Rainbow Tháng 12-2016

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng 8X Rainbow Tháng 12-2016 hoàn thành thi công 50% sàn tầng 14, thi công cốt thép cột sàn tầng 15, thi công tường bao căn hộ đến tầng 9.

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng 8X Rainbow Tháng 12-2016 Hoàn thành thi công 50% sàn tầng 14
Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng 8X Rainbow Tháng 12-2016 Hoàn thành thi công 50% sàn tầng 14
Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng 8X Rainbow Tháng 12-2016 Hoàn thành thi công 50% sàn tầng 14
Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng 8X Rainbow Tháng 12-2016 Thi công cốt thép cột sàn tầng 15
Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng 8X Rainbow Tháng 12-2016 Thi công cốt thép cột sàn tầng 15
Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng 8X Rainbow Tháng 12-2016 thi công tường bao căn hộ đến tầng 9
Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng 8X Rainbow Tháng 12-2016 thi công tường bao căn hộ đến tầng 9
Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng 8X Rainbow Tháng 12-2016 thi công tô ngoài căn hộ
Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng 8X Rainbow Tháng 12-2016 thi công tô ngoài căn hộ
Đánh giá

Xem thêm

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng 8X Rainbow Tháng 2-2018

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng 8X Rainbow Tháng 2-2018 đang tiếp tục hoàn thiện ...

Gửi Bình Luận

avatar
  Subscribe  
Notify of

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng 8X Rainbow Tháng 12-2016

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng 8X Rainbow Tháng 12-2016 hoàn thành thi công 50% sàn tầng 14, thi công cốt thép cột sàn tầng 15.

NHẬN BÁO GIÁ CHÍNH THỨC
Vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin bên dưới
Thông tin của quý khách sẽ được HungThinhLand.Co bảo mật tuyệt đối.
CẬP NHẬT THÔNG TI N
Vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin bên dưới để tải brochure.
Thông tin của quý khách sẽ được HungThinhLand.Co bảo mật tuyệt đối.
Tư vấn miễn phí0903 754 595
   Nhận báo giá