Home » Tiến độ 8X Rainbow » Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng 8X Rainbow Tháng 1-2017
Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng 8X Rainbow Tháng 1-2017

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng 8X Rainbow Tháng 1-2017 hoàn thành thi công bê tông sàn tầng 15, thi công tường bao căn hộ đến tầng 11, tiếp tục thi công tô ngoài căn hộ.

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng 8X Rainbow Tháng 1-2017 hoàn thành thi công bê tông sàn tầng 15
Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng 8X Rainbow Tháng 1-2017 hoàn thành thi công bê tông sàn tầng 15
Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng 8X Rainbow Tháng 1-2017 đang thi công cột sàn tầng 16
Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng 8X Rainbow Tháng 1-2017 thi công tường bao căn hộ đến tầng 11
Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng 8X Rainbow Tháng 1-2017 Thi công tường bao căn hộ đến tầng 11
Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng 8X Rainbow Tháng 1-2017 tiếp tục thi công tô ngoài căn hộ
Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng 8X Rainbow Tháng 1-2017 đang hoàn thiện căn hộ mẫu
Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng 8X Rainbow Tháng 1-2017 đang hoàn thiện căn hộ mẫu
Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng 8X Rainbow Tháng 1-2017 đang hoàn thiện căn hộ mẫu

 

Đánh giá

Xem thêm

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng 8X Rainbow Tháng 2-2018

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng 8X Rainbow Tháng 2-2018 đang tiếp tục hoàn thiện ...

Gửi Bình Luận

avatar
  Subscribe  
Notify of

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng 8X Rainbow Tháng 1-2017

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng 8X Rainbow Tháng 1-2017 hoàn thành thi công bê tông sàn tầng 15, thi công tường bao căn hộ đến tầng 11

NHẬN BÁO GIÁ CHÍNH THỨC
Vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin bên dưới
Thông tin của quý khách sẽ được HungThinhLand.Co bảo mật tuyệt đối.
CẬP NHẬT THÔNG TI N
Vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin bên dưới để tải brochure.
Thông tin của quý khách sẽ được HungThinhLand.Co bảo mật tuyệt đối.
Tư vấn miễn phí0903 754 595
   Nhận báo giá