Home » Tiến độ Sky Center (page 2)

Tiến độ Sky Center

Cập nhật tiến độ căn hộ Sky Center tháng 3-2017

 Cập nhật tiến độ căn hộ Sky Center tháng 3-2017 thi công hệ thống nước thoát tầng 14 block A, B, thi công hệ thống nước thoát tầng 11 block C, D, thi công hệ thống M&E tầng 11 block A, B. Cập nhật tiến độ căn hộ Sky Center tháng 3-20175 (100%) 1 vote

Read More »

Cập nhật tiến độ căn hộ Sky Center tháng 12-2016

Cập nhật tiến độ căn hộ Sky Center tháng 12-2016 thi công hệ thống nước thoát tầng 8 block A, B, thi công hệ thống nước thoát tầng 6 block C, D, lắp đặt hệ thống nước cấp căn hộ tầng 6 block A, B và tầng 4 block C, D.   Cập nhật tiến độ căn hộ Sky Center tháng 12-2016Đánh giá

Read More »

Cập nhật tiến độ căn hộ Sky Center tháng 11-2016

Cập nhật tiến độ căn hộ Sky Center tháng 11-2016 Thi công hệ thống thoát nước tầng 4 block A, B, C, D, Lắp đặt hệ thống nước cấp căn hộ tầng 4 block A, B, C, D, Lắp đặt lan can tầng 4 block C, D, Lắp ổ điện và đi đường ống tầng 4 block C, D…                           Cập nhật tiến độ căn hộ Sky Center tháng 11-2016Đánh giá

Read More »

Cập nhật tiến độ căn hộ Sky Center tháng 10-2016

Cập nhật tiến độ căn hộ Sky Center tháng 10-2016 lắp đặt bồn nước và cột thu lôi block A,B,C,D, xây tường bao căn hộ đến tầng 7 block A, B và đến tầng 16 block C, D, thi công hồ bơi tại tầng 1. Cập nhật tiến độ căn hộ Sky Center tháng 10-2016Đánh giá

Read More »

Cập nhật tiến độ căn hộ Sky Center tháng 7-2016

Cập nhật tiến độ căn hộ Sky Center tháng 7-2016 Đã hoàn thành sàn tầng 17, đang thi công tầng thượng block A, Đang thi công tầng thượng block A,Đang thi công cốp pha tầng thượng block A   Cập nhật tiến độ căn hộ Sky Center tháng 7-2016Đánh giá

Read More »

Cập nhật tiến độ căn hộ Sky Center tháng 6-2016

Cập nhật tiến độ căn hộ Sky Center tháng 6-2016 Đang thi công sàn tầng 15 block A, Đang thi công cốt thép sàn tầng 15 block A, Đang thi công sàn tầng 15 block B,Đang thi công cột sàn tầng 15 block B. Cập nhật tiến độ căn hộ Sky Center tháng 6-2016Đánh giá

Read More »

Tiến độ Sky Center - 2/3 - Hưng Thịnh Land - Nhà phát triển bất động sản

Cập nhật tiến độ căn hộ Sky Center tháng 3-2017 thi công hệ thống nước thoát tầng 14 block A, B, thi công hệ thống nước thoát tầng 11 block C, D

NHẬN BÁO GIÁ CHÍNH THÚC
Vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin bên dưới
Thông tin của quý khách sẽ được HungThinhLand.Co bảo mật tuyệt đối.
Tư vấn miễn phí0903 754 595
   Nhận báo giá