Home » Tiến độ Sky Center

Tiến độ Sky Center

Cập nhật tiến độ căn hộ Sky Center tháng 1-2018

Cập nhật tiến độ căn hộ Sky Center tháng 1-2018 tiếp tục hoàn thiện hồ bơi, khu vực sảnh đón block A đã hoàn thiện, hoàn thiện sảnh đón block B, hoàn thiện sảnh đón block C và hoàn thiện sảnh đón block D. Cập nhật tiến độ căn hộ Sky Center tháng 1-20185 (100%) 1 vote

Read More »

Cập nhật tiến độ căn hộ Sky Center tháng 11-2017

Cập nhật tiến độ căn hộ Sky Center tháng 11-2017 hoàn thành lắp đặt thiết bị vệ sinh block A, B, C, D, công tác lắp đặt tủ giày block B, C, D,  lắp đặt tủ bếp các căn office-tel block A, hoàn thiện căn office-tel block A để bàn giao. Đánh giá

Read More »

Cập nhật tiến độ căn hộ Sky Center tháng 10-2017

Cập nhật tiến độ căn hộ Sky Center tháng 10-2017 hoàn thành lắp đặt thiết bị vệ sinh block B, hoàn thành lát gạch hành lang block A, B, C, D, hoàn thành lắp đặt cửa block A, công tác lắp đặt tủ bếp block B. Cập nhật tiến độ căn hộ Sky Center tháng 10-20175 (100%) 2 votes

Read More »

Cập nhật tiến độ căn hộ Sky Center tháng 9-2017

Cập nhật tiến độ căn hộ Sky Center tháng 9-2017 hoàn thành bả sơn mastic block A, B, C, D, hoàn thành ốp gạch block A, B, C, D, lắp đặt hế thống âm thanh và camera giám sát an ninh tầng 2 block A, B, C, D.   Cập nhật tiến độ căn hộ Sky Center tháng 9-20175 (100%) 2 votes

Read More »

Cập nhật tiến độ căn hộ Sky Center tháng 8-2017

Cập nhật tiến độ căn hộ Sky Center tháng 8-2017 bả sơn mastic từ tầng 13 đến tầng 16 block C, D, đóng trần thạch cao từ tầng 13 đến tầng 16 block C, D, sơn nước căn hộ tầng 15 block A, B. Cập nhật tiến độ căn hộ Sky Center tháng 8-20175 (100%) 4 votes

Read More »

Cập nhật tiến độ căn hộ Sky Center tháng 7-2017

Cập nhật tiến độ căn hộ Sky Center tháng 7-2017 bả sơn mastic từ tầng 16 đến tấng 19 block A, B,đóng trần thạch cao từ tầng 16 đến tầng 19 block A, B; tầng 10 đến tầng 13 block C, D, công tác lát gạch thang máy block A, B, C, D. Cập nhật tiến độ căn hộ Sky Center tháng 7-20175 (100%) 3 votes

Read More »

Cập nhật tiến độ căn hộ Sky Center tháng 6-2017

Cập nhật tiến độ căn hộ Sky Center tháng 6-2017 bả sơn mastic block A, B, đóng trần thạch cao tầng 12 block A, B, đóng trần thạch cao tầng 7 block C, D, lót gạch tầng 10 block A, B, lắp đặt cửa block A, B, lắp đặt cửa sổ block D. Đánh giá

Read More »

Cập nhật tiến độ căn hộ Sky Center tháng 4-2017

Cập nhật tiến độ căn hộ Sky Center tháng 4-2017 đã hoàn thành thi công hệ thống nước thoát block A, B, thi công hệ thống nước thoát tầng 13 block C, D, thi công hệ thống M&E tầng 14 block A, B.   Hình ảnh tổng thể block A Hình ảnh tổng thể block B Hình ảnh tổng thể block C Hình ảnh tổng thể block B Đánh giá

Read More »

Tiến độ Sky Center - Hưng Thịnh Land - Nhà phát triển bất động sản

Cập nhật tiến độ căn hộ Sky Center tháng 1-2018 tiếp tục hoàn thiện hồ bơi, khu vực sảnh đón block A đã hoàn thiện, hoàn thiện sảnh đón block B

NHẬN BÁO GIÁ CHÍNH THỨC
Vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin bên dưới
Thông tin của quý khách sẽ được HungThinhLand.Co bảo mật tuyệt đối.
CẬP NHẬT THÔNG TI N
Vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin bên dưới để tải brochure.
Thông tin của quý khách sẽ được HungThinhLand.Co bảo mật tuyệt đối.
Tư vấn miễn phí0903 754 595
   Nhận báo giá