Home » Tiến độ Sài Gòn Mia (page 2)

Tiến độ Sài Gòn Mia

Tiến độ xây dựng căn hộ Sài Gòn Mia tháng 2-2018

Tiến độ xây dựng căn hộ Sài Gòn Mia tháng 2-2018 đã cất nóc block Southern, hoàn thành thi công tường bao căn hộ block Southern, đã cất nóc block Central, đã cất nóc block Northern Tiến độ xây dựng căn hộ Sài Gòn Mia tháng 2-20185 (100%) 2 votes

Read More »

Tiến độ xây dựng căn hộ Sài Gòn Mia tháng 1-2018

Tiến độ xây dựng căn hộ Sài Gòn Mia tháng 1-2018 hoàn thành đổ bê tông sàn tầng thượng – block Southern, xây tường bao căn hộ tầng 15 – block Southern, thi công cốp pha sàn tầng 23 – block Central Tiến độ xây dựng căn hộ Sài Gòn Mia tháng 1-20185 (100%) 3 votes

Read More »

Tiến độ xây dựng căn hộ Sài Gòn Mia tháng 12-2017

Tiến độ xây dựng căn hộ Sài Gòn Mia tháng 12-2017 hoàn thành đổ bê tông sàn tầng thượng – block Southern, xây tường bao căn hộ tầng 8 – block Southern, thi công cốp pha sàn tầng 21 – block Central và hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 20 – block Northern.   Đánh giá

Read More »

Tiến độ xây dựng căn hộ Sài Gòn Mia tháng 11 -2017

Tiến độ xây dựng căn hộ Sài Gòn Mia tháng 11 -2017 hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 21 – block Southern, thi công cột sàn tầng 22 – block Southern, hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 17 – block Central, thi công cốt thép sàn tầng 16 – block Northern. Tiến độ xây dựng căn hộ Sài Gòn Mia tháng 11 -20175 (100%) 3 votes

Read More »

Tiến độ xây dựng căn hộ Sài Gòn Mia tháng 10 -2017

Tiến độ xây dựng căn hộ Sài Gòn Mia tháng 10 -2017 hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 18 – block Southern, thi công cột sàn tầng 19 – block Southern, thi công cốp pha sàn tầng 14 – block Central và thi công cốp pha sàn tầng 13 – block Northern Tiến độ xây dựng căn hộ Sài Gòn Mia tháng 10 -20175 (100%) 3 votes

Read More »

Tiến độ xây dựng căn hộ Sài Gòn Mia tháng 9 -2017

Tiến độ xây dựng căn hộ Sài Gòn Mia tháng 9 -2017 hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 15 – block Southern, thi công cốp pha sàn tầng 10 – block Central, thi công cốp pha sàn tầng 10 – block Northern Tiến độ xây dựng căn hộ Sài Gòn Mia tháng 9 -20175 (100%) 3 votes

Read More »

Tiến độ xây dựng căn hộ Sài Gòn Mia tháng 8 -2017

Tiến độ xây dựng căn hộ Sài Gòn Mia tháng 8 -2017 thi công cốp pha sàn tầng 12 – block Southern, thi công cốp pha sàn tầng 7 – block Central, hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 6 – block Northern Tiến độ xây dựng căn hộ Sài Gòn Mia tháng 8 -20175 (100%) 2 votes

Read More »

Tiến độ Sài Gòn Mia - 2/3 - Hưng Thịnh Land - Nhà phát triển bất động sản

Tiến độ xây dựng căn hộ Sài Gòn Mia tháng 3-2018 tiếp tục tô tường căn hộ tầng 6 - 12 block Southern, tô tường hành lang căn hộ tầng 5 - 20 block Southern

NHẬN BÁO GIÁ CHÍNH THỨC
Vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin bên dưới
Thông tin của quý khách sẽ được HungThinhLand.Co bảo mật tuyệt đối.
CẬP NHẬT THÔNG TI N
Vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin bên dưới để tải brochure.
Thông tin của quý khách sẽ được HungThinhLand.Co bảo mật tuyệt đối.
Tư vấn miễn phí0903 754 595
   Nhận báo giá