Home » Tiến độ Richmond City

Tiến độ Richmond City

Tiến độ căn hộ Richmond City Tháng 1 – 2019

Tiến độ căn hộ Richmond City Tháng 1 – 2019 Xây tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 22 block Glory, Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 18 block Glory, Thi công cốt thép sàn tầng 9 block Riches. Tiến độ căn hộ Richmond City Tháng 1 – 20195 (100%) 2 votes

Read More »

Tiến độ căn hộ Richmond City Tháng 12 – 2018

Tiến độ căn hộ Richmond City Tháng 12 – 2018 hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 25 block Glory, xây tường bao căn hộ tầng 21 block Glory, xây tường bao căn hộ tầng 21 block Glory, công tác thi công M&E từ tầng 5 đến tầng 10 block Glory Tiến độ căn hộ Richmond City Tháng 12 – 20185 (100%) 2 votes

Read More »

Tiến độ căn hộ Richmond City Tháng 10 – 2018

Tiến độ căn hộ Richmond City Tháng 10 – 2018 hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 22 block Glory, hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 22 block Glory, xây tường bao căn hộ tầng 17 block Glory. Tiến độ căn hộ Richmond City Tháng 10 – 20185 (100%) 2 votes

Read More »

Tiến độ căn hộ Richmond City Tháng 9 – 2018

Tiến độ căn hộ Richmond City Tháng 9 – 2018 thi công cốt thép sàn tầng 21 block Glory, xây tường bao căn hộ tầng 15 block Glory, thi công cốp thép sàn tầng 2 block Riches.   Tiến độ căn hộ Richmond City Tháng 9 – 2018Đánh giá

Read More »

Tiến độ căn hộ Richmond City Tháng 7 – 2018

Tiến độ căn hộ Richmond City Tháng 7 – 2018 thi công cốt thép sàn tầng 18 block Glory, thi công cột sàn tầng 19 block Glory, xây tường bao căn hộ tầng 10 block Glory Tiến độ căn hộ Richmond City Tháng 7 – 20185 (100%) 2 votes

Read More »

Tiến độ căn hộ Richmond City Tháng 6 – 2018

Tiến độ căn hộ Richmond City Tháng 6 – 2018 hoàn thành đổ bê tông cột sàn tầng 15 block Glory thi công cốp pha sàn tầng 16 block Glory, xây tường bao căn hộ tầng 8 block Glory Tiến độ căn hộ Richmond City Tháng 6 – 20185 (100%) 3 votes

Read More »

Tiến độ căn hộ Richmond City Tháng 5 – 2018

Tiến độ căn hộ Richmond City Tháng 5 – 2018 hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 13 block Glory, thi công cột sàn tầng 14 block Glory, và xây tường bao căn hộ tầng 6 và tầng 7 block Glory Tiến độ căn hộ Richmond City Tháng 5 – 20185 (100%) 2 votes

Read More »

Tiến độ Richmond City - Hưng Thịnh Land - Nhà phát triển bất động sản

NHẬN BÁO GIÁ CHÍNH THÚC
Vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin bên dưới
Thông tin của quý khách sẽ được HungThinhLand.Co bảo mật tuyệt đối.
Tư vấn miễn phí0903 754 595
   Nhận báo giá