Home » Tiến độ Moonlight Residence

Tiến độ Moonlight Residence

Tiến độ xây dựng căn hộ Moonlight Residence tháng 4 – 2019

Tiến độ xây dựng căn hộ Moonlight Residence tháng 4 – 2019 Sơn nước hoàn thiện căn hộ tầng 5 – 19 block A, Tiếp tục lắp đặt tủ bếp căn hộ tầng 5 – 20 block A, Lắp đặt thiết bị vệ sinh căn hộ tầng 5 – 19 block A.   Tiến độ xây dựng căn hộ Moonlight Residence tháng 4 – 20195 (100%) 2 votes

Read More »

Tiến độ xây dựng căn hộ Moonlight Residence tháng 2 – 2019

Tiến độ xây dựng căn hộ Moonlight Residence tháng 2 – 2019 Sơn nước hoàn thiện căn hộ tầng 5 – 14 block A, Lắp đặt tủ bếp căn hộ tầng 5 – 20 block A, Sơn nước hành lang căn hộ tầng 5 – 14 block B.  Tiến độ xây dựng căn hộ Moonlight Residence tháng 2 – 20195 (100%) 2 votes

Read More »

Tiến độ xây dựng căn hộ Moonlight Residence tháng 12 – 2018

Tiến độ xây dựng căn hộ Moonlight Residence tháng 12 – 2018 sơn nước hoàn thiện căn hộ tầng 5 – 6 block A, lắp đặt cửa ra vào căn hộ tầng 19 block A, lắp đặt tủ bếp căn hộ tầng 5 – 13 block A… Tiến độ xây dựng căn hộ Moonlight Residence tháng 12 – 20185 (100%) 2 votes

Read More »

Tiến độ xây dựng căn hộ Moonlight Residences tháng 4-2018

Tiến độ xây dựng căn hộ Moonlight Residences tháng 4-2018 thi công xây tường bao căn hộ tầng 20 block A, tô tường căn hộ tầng 8 block A, bả sơn matit tầng 5 block A, lắp đặt hệ thống M&E tầng 15 block A   Tiến độ xây dựng căn hộ Moonlight Residences tháng 4-20185 (100%) 2 votes

Read More »

Tiến độ Moonlight Residence - Hưng Thịnh Land - Nhà phát triển bất động sản

NHẬN BÁO GIÁ CHÍNH THỨC
Vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin bên dưới
Thông tin của quý khách sẽ được HungThinhLand.Co bảo mật tuyệt đối.
CẬP NHẬT THÔNG TI N
Vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin bên dưới để tải brochure.
Thông tin của quý khách sẽ được HungThinhLand.Co bảo mật tuyệt đối.
Tư vấn miễn phí0903 754 595
   Nhận báo giá