Home » Tiến độ Florita (page 2)

Tiến độ Florita

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 5-2017

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 5-2017 tiếp tục thi công tô tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 12 – Block A, thi công hệ thống cấp thoát nước đến tầng 18 – Block A. Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 5-2017Đánh giá

Read More »

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 4-2017

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 4-2017,Tiếp tục thi công tô tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 9 – Block A, Thi công hệ thống cấp thoát nước đến tầng 15 – Block A và Thi công hệ thống M&E đến tầng 18 – Block A. Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 4-2017Đánh giá

Read More »

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 3-2017

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 3-2017 thi công tô tường bao căn hộ đến tầng 9 – Block A, thi công hệ thống cấp thoát nước đến tầng 11 – Block A, thi công hệ thống M&E đến tầng 16 – Block A… Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 3-2017Đánh giá

Read More »

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 2-2017

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 2-2017 thi công xây tường bao căn hộ đến tầng 18 – Block A, thi công xây tường bao căn hộ đến tầng 14 – Block B, thi công tô tường bao căn hộ đến tầng 6 – Block B Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 2-2017Đánh giá

Read More »

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 11-2016

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 11-2016 Đã cất nóc Block A, Thi công dàn mái hố PIT thang máy – Block A, Đã cất nóc Block B, Thi công cốp pha tầng thượng – Block C, Thi công cốp pha tầng thượng – Block D.     Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 11-20165 (100%) 1 vote

Read More »

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 10-2016

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 10-2016 thi công cốp pha sàn tầng 18 – Block A, thi công tường bao căn hộ đến tầng 5 – Block A, thi công cốt thép sàn tầng 18 – Block B, thi công cốt thép sàn tầng 16 – Block C, thi công cốp pha sàn tầng 16 – Block D, thi công tường bao căn hộ đến tầng 5 – Block D. Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 10-20165 (100%) 1 vote

Read More »

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 9-2016

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 9-2016 Thi công cột sàn tầng 16 – Block A, Thi công cột sàn tầng 16 – Block B, Thi công cột sàn tầng 14 – Block C, Thi công cốp pha sàn tầng 14 – Block D. Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 9-2016Đánh giá

Read More »

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 8-2016

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 8-2016 Thi công cột sàn tầng 14 – Block A, thi công cột sàn tầng 13 – Block B, Thi công cốt thép cột sàn tầng 11 – Block C, thi công cốp pha sàn tầng 11 – Block D. Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 8-2016Đánh giá

Read More »

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 7-2016

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 7-2016 Thi công cột sàn tầng 12 – Block A, Thi công cột sàn tầng 12 – Block A, Thi công cột sàn tầng 10 – Block B, Thi công trụ cột sàn tầng 8 – Block C, Thi công cốp pha sàn tầng 8 – Block D   Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 7-2016Đánh giá

Read More »

Tiến độ Florita - 2/3 - Hưng Thịnh Land - Nhà phát triển bất động sản

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 5-2017 tiếp tục thi công tô tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 12 - Block A.

NHẬN BÁO GIÁ CHÍNH THÚC
Vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin bên dưới
Thông tin của quý khách sẽ được HungThinhLand.Co bảo mật tuyệt đối.
Tư vấn miễn phí0903 754 595
   Nhận báo giá