Home » Tiến độ Florita

Tiến độ Florita

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 12-2017

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 12-2017 đóng trần thạch cao căn hộ từ tầng 4 đến tầng 18 Block A, B, C, D, sơn nước căn hộ từ tầng 4 đến tầng 18 Block A, B, C, D, tiếp tục ốp gạch WC từ tầng 5 đến tầng 18 Block A, B, C, D.. Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 12-2017Đánh giá

Read More »

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 11-2017

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 11-2017 Tiếp tục lắp đặt hệ thống M&E từ tầng 4 đến tầng 18 Block A, B, C, D, Đóng trần thạch cao hành lang từ tầng 5 đến tầng 18 Block A và Block D; tầng 5 đến tầng 14 Block B và Block C, tiếp tục đóng trần thạch cao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 18 Block A, B, C, D, ốp gạch WC từ tầng 4 đến tầng 18 Block A, B, C, D. Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 11-2017Đánh giá

Read More »

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 10-2017

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 10-2017 tiếp tục lắp đặt hệ thống M&E từ tầng 4 đến tầng 18 Block A, B, C, D, tiếp tục đóng trần thạch cao từ tầng 5 đến tầng 13 Block A; tầng 5 đến tầng 10 Block D, ốp gạch WC từ tầng 5 đến tầng 15 Block A và Block B. Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 10-20175 (100%) 3 votes

Read More »

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 9-2017

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 9-2017 tiếp tục bả mastic tường trong căn hộ từ tầng 4 đến tầng 18 Block A, B, C, D, lắp đặt hệ thống M&E từ tầng 4 đến tầng 18 Block A, B, C, D, lát gạch nền căn hộ từ tầng 5 đến tầng 11 Block A, C, D; tầng 5 đến tầng 13 Block B Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 9-20175 (100%) 4 votes

Read More »

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 8-2017

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 8-2017 bả mastic tường trong căn hộ từ tầng 4 đến tầng 15 Block A, tầng 4 đến tầng 17 Block B, C, D, lắp đặt hệ thống M&E từ tầng 4 đến tầng 18 Block A, B, C, D, lát gạch nền căn hộ từ tầng 5 đến tầng 10 Block B, D; tầng 5 đến tầng 8 Block C. Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 8-20175 (100%) 5 votes

Read More »

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 7-2017

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 7-2017 đóng trần thạch cao tầng 4 Block A; tầng 4 đến tầng 11 Block B, C, D, tiếp tục bả mastic tường trong căn hộ từ tầng 4 đến tầng 16 – Block B, C, D. Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 7-20175 (100%) 7 votes

Read More »

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 6-2017

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 6-2017 thi công hệ thống PCCC từ tầng 2 đến tầng 18 – Block A, B, C, D, thi công hệ thống M&E và khung xương trần thạch cao hành lang Block A, B, C, D, tiếp tục thi công tô tường bao căn hộ từ tầng 4 đến tầng 18 – Block A, B, C, D Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 6-2017Đánh giá

Read More »

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 5-2017

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 5-2017 tiếp tục thi công tô tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 12 – Block A, thi công hệ thống cấp thoát nước đến tầng 18 – Block A. Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 5-2017Đánh giá

Read More »

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 4-2017

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 4-2017,Tiếp tục thi công tô tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 9 – Block A, Thi công hệ thống cấp thoát nước đến tầng 15 – Block A và Thi công hệ thống M&E đến tầng 18 – Block A. Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 4-2017Đánh giá

Read More »

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 3-2017

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 3-2017 thi công tô tường bao căn hộ đến tầng 9 – Block A, thi công hệ thống cấp thoát nước đến tầng 11 – Block A, thi công hệ thống M&E đến tầng 16 – Block A… Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 3-2017Đánh giá

Read More »

Tiến độ Florita - Hưng Thịnh Land sàn giao dịch BĐS | Hưng Thịnh Land Phú Nhuận

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 12-2017 đóng trần thạch cao căn hộ từ tầng 4 đến tầng 18 Block A, B, C, D,...

NHẬN BÁO GIÁ CHÍNH THÚC
Vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin bên dưới
Thông tin của quý khách sẽ được HungThinhLand.Co bảo mật tuyệt đối.
Tư vấn miễn phí0903 754 595
   Nhận báo giá